Povinná výbava do automobilov | rohozedoauta.sk  

Základnou povinnosťou vodičov je podľa zákona č. 725/2004 zabezpečiť, aby vozidlo obsahovalo povinnú výbavu. Jej obsah určuje vyhláška ministerstva dopravy č. 464/2009. Viete, čo má v roku 2018 obsahovať? Výstražný trojuholník, lekárnička, náhradné koleso a reflexný odev sú vo vozidle nevyhnutnosťou, ktorá vám nesmie chýbať. To, či má všetky urč...

Základnou povinnosťou vodičov je podľa zákona č. 725/2004 zabezpečiť, aby vozidlo obsahovalo povinnú výbavu. Jej obsah určuje vyhláška ministerstva dopravy č. 464/2009. Viete, čo má v roku 2018 obsahovať? Výstražný trojuholník, lekárnička, náhradné koleso a reflexný odev sú vo vozidle nevyhnutnosťou, ktorá vám nesmie chýbať. To, či má všetky určené prvky, môže kedykoľvek pozrieť aj polícia behom kontroly. Za nedodržanie obsahu povinnej výbavy vám hrozí pokuta do výšky 50 €. Objednajte si povinnú výbavu alebo jej súčasti u nás za prijateľné ceny a neriskujte pokutu ani svoje zdravie či bezpečnosť vašich spolujazdcov.

Detaily